به گزارش بیا خبر گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز جمعه ۱۹ شهریور ۴۷ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت در نظر گرفته شده است.

در این مراکز واکسن‌های سینوفارم ۱و۲ و همچنین برکت و آسترازنیکا ترزیق می‌شود.

Share

به نقل از

دیارمیرزا